Topik 1

Pengenalan Kepada Sosiologi Pendidikan

a) Takrifan sosiologi, pendidikan dan sosiologi pendidikan
b) Teori sosiologi
c) Kaitan antara sosiologi dengan pendidikan
d) Tujuan pendidikan dan sosiologi pendidikan : Kepentingan

Topik 2

Konsep Asas Dalam Sosiologi

a) Konsep asas sosiologi yang berkaitan dengan masyarakat
b) Ciri-ciri masyarakat dan jenis masyarakat
c) Definisi budaya dan jenis budaya
d) Sosialisasi dan pembudayaan melalui pendidikan
e) Konsep 1Malaysia dan multikulturalisme

Topik 3

Fungsi Sekolah : Sekolah dan Sosiologi

a) Sekolah sebagai sistem social
b) Sekolah sebagai satu organisasi
c) Sekolah sebagai agen perubahan social
d) Sekolah sebagai agen mobiliti sosial

Topik 4

Professionalisme Dalam Pendidikan

a) Visi dan etika dalam pendidikan
b) Cabaran dalam profession pendidikan
c) Kepimpinan dalam pendidikan
d) Modal intelek

Topik 5

Isu-isu Dalam Pendidikan : Perubahan Dasar Pendidikan

a) Sebelum Merdeka
i) Pendidikan Melayu
ii) Pendidikan Cina
iii) Pendidikan India
iv) Pendidikan Inggeris

b) Selepas Merdeka
i) Perubahan pendidikan sebelum Merdeka
ii) Pendidikan ketika 80-an, 90-an dan selepas 90an