Topik 1

Perkembangan Media Komunikasi Berkomputer Dan Bukan Berkomputer Dalam Pendidikan

Berkisarkan tentang sejarah komputer, perkakasan komputer, media-media lain yang terlibat serta perkembangan multimedia.

Topik 2

Penggunaan Internet dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Berkisarkan tentang penggunaan internet dalam pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi penggunaan WWW, E-mail dan Telnet.

Topik 3

Panduan Mengajar Sains Komputer Dalam Saiz Kumpulan Berbeza

Berkisarkan tentang strategi pengajaran yang melibatkan saiz kumpulan yang besar, kecil dan individu.

Topik 4

Pendekatan Pengajaran Sains Komputer yang Berkesan

Berkisarkan tentang pendekatan pembelajaran yang sesuai dalam pengajaran Sains Komputer.

Topik 5

Pendidikan Jarak Jauh, Telesidang Video Dan Maya Dalam Pengajaran

Berkisarkan tentang pendidikan jarak jauh, telesidang video dan telesidang maya yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pembelajaran secara maya.

Topik 6

Reka Bentuk Makmal Sains Komputer

Berkisarkan tentang kaedah merekabentuk makmal sains komputer yang efektif.