Publications

Senarai penerbitan MEIPTA

  • e-Pembelajaran di IPTA Malaysia
  • e-Learning in Malaysian Higher Education Institutions: Status, Trends & Challanges
  • Amalan Keberkesanan & Cabaran Perlaksanaan e-Pembelajaran di IPTA Malaysia