Objectives

  • Menjadi platform untuk usaha perkongsian dan kerjasama antara IPTA berkaitan e-Pembelajaran
  • Menggemblengkan kepakaran dan sumber untuk memajukan e-Pembelajaran di IPTA