INSTRUCTIONAL DEVELOPMENT GRANT

PANDUAN PERMOHONAN DANA PEMBANGUNAN PENGAJARAN (DPP) Dana Pembangunan Pengajaran (DPP) adalah dana yang membiayai staf/kumpulan staf akademik melakukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang menyumbang kepada kreativiti dan inovasi, keberkesanan dan peningkatan kualiti proses P&P di UTM. Dana ini bertujuan untuk membantu staf akademik bagi: PERUNTUKAN & JANGKAMASA KAJIAN Dana ini boleh dipohon untuk menjalankan aktiviti…