Pendaftaran sebagai Jurutera Siswazah Lembaga Jurutera Malaysia (BEM)

Graduan Bidang Kejuruteraan bagi Program Perdana Sepenuh Masa yang akan bergraduat pada Majlis Konvokesyen UTM ke 58 SAHAJA Bagi graduan UTM, borang pendaftaran perlu diisi dan dihantar secara manual dan online. Sila baca maklumat pendaftaran seperti yang terkandung dalam surat makluman pendaftaran BEM yang dilampirkan bersama dengan surat jemputan konvokesyen. Tarikh Penghantaran Dokumen: 16 April…