Kursus Sijil Pengajaran Pengajian Tinggi (SPPT)

Kepada semua staf akademik DS45 dan ke atas yang dilantik mulai 1 November 2009 dan berjawatan tetap, diminta Y. Bhg. Prof. / Dr. / Saudara memohon untuk mengikuti Kursus SPPT 2014 bagi pengesahan jawatan sepertimana maklumat berikut:

1) Kursus Sijil Pengajaran Pengajian Tinggi (SPPT) – Pengajaran Dan Pembelajaran
6-17 Julai 2014

2) Kursus Sijil Pengajaran Pengajian Tinggi (SPPT) – Pengajaran Dengan Teknologi
11-14 Ogos 2014

Sebarang pertanyaan/permohonan bagi maklumat berkaitan sila hubungi Cik Priscilla (emel : priscilla@utm.my / ext : 37858).

Sekian terima kasih.